درباره ما

2020/05/06 1722 بازدید

آشنایی با شرکت زرین سنبل آذربایجان

فعالیت در حوزه تامین و توزیع نهاده و انواع ریز مغذی و تجهیزات مرغداری و تولید مرغ گوشتی و تخم مرغ از سال 1986توسط آقای علینژاد آغاز گردید.

 

 

در سال 2017 شرکت زرین سنبل آذربایجان به شماره ثبتی 44701 به آدرس دفتر مرکزی واقع در استان آذربایجان شرقی، تبریز، روبه روی دامپزشکی کل استان به ثبت رسید و هم اکنون یکی از معتبرترین شرکت های توزیع نهاده و ریز مغذی و تولید مرغ گوشتی در حال فعالیت می باشد.

برندهای تجاری شرکت زرین سنبل آذربایجان