طول عمر و زمان تخم گذاری مرغ

2020/07/05 1282 بازدید
طول عمر و زمان تخم گذاری مرغ

این که مرغ در چند ماهگی تخمگذار میشود و این که یک مرغ تا چند سال عمر میکند وابسته به دو فاکتور نژادمرغ و شرایط نگهداری شامل سیستم بسته (پرورش فقط در سالن) و سیستم نیمه باز (پرورش در سالن و مرتع بصورت همزمان) هست.

و بر این اساس مرغها به دودسته تقسیم می شوند:

١- مرغهای سفید صنعتی

٢- مرغ های بومی

٢- مرغ های بومی

 

مرغ در چند ماهگی تخمگذار می شود:

مرغهای سفید صنعتی بسته به نژاد به طور میانگین در سن چهار و نیم ماهگی تخمگذار میشوند و مرغ های بومی بر اساس نژاد و شرایط نگهداری از چهار و نیم الی شش ماهگی شروع به تخمگذاری میکنند.

البته اولین تخمهای گله که به آنها نشانه گفته میشود، ممکنه ٢ الی ٣ هفته زودتر از سنین گفته شده مشاهده شود

به طور مثال در مرغ های بومی تخمگذار که توسط تیم تحقیقاتی مینی سالن در سال های اخیر عرضه شده،

آن دسته ای که به نام مرغ اصلاح شده بومی عرضه شده اند، به طور میانگین در سن چهار و نیم الی پنج و نیم

ماهگی شروع به تخمگذاری کردند.

اما مرغ هایی که با نام نژاد رنگی تیم مینی سالن عرضه شدند، به طور میانگین در سن چهار و نیم الی ۵ ماهگی شروع به تخمگذاری کردند

 

تخمگذاری مرغ

 

عواملی باعث تاخیر در شروع تخمگذاری مرغ میشود:

در مرغ های سفید صنعتی به علت رعایت استانداردها و نگاه حرفه ای تر به این کسب و کار ، غالبا با مشکل تاخیر در تخمگذاری مواجه نیستند ، اما در مرغهای بومی به علت عدم رعایت اصول مدیریتی در سن بلوغ پرنده و در زمان شروع تخمگذاری با مشکل مواجه هستند. در این مقاله میخوانیم.

به طور مثال در گله مرغهای رنگی تیم مینی سالن که به مزارع مختلف ارسال میکنیم، سن شروع تخمگذاری در یک مزرعه چهار و نیم ماهگی و و در مزرعه ای دیگه پنج و نیم ماهگی گزارش میشه.خمگذاری کردند.

بلوغ دیررس مرغ و تاخیر در زمان شروع تخمگذاری چه پیامدهایی به دنبال دارد

وقتی گله ما تاخیر در شروع تخمگذاری داشته باشد به این معناست که پرنده هایی که داریم، دان مصرف میکنن اما تخم مرغی تولید نمیکنند که در واحدهای متوسط و بزرگ حتی میتونه باعث ورشکستگی اون واحد شوند

به طور مثال در یک واحد ٢۰۰۰ قطعه ای از مرغ بومی تخمگذار در سنین قبل از تخمگذاری ، به طور میانگین روزانه ٢٢۰ کیلو دان مصرف میکنند و اگه به طور میانگین ، یک ماه تاخیر در شروع تخمگذاری داشته باشیم به این معنا هست که به مدت ٣۰ روز ، روزانه ٢٢۰ کیلوگرم دان رو از دست دادیم.

یعنی جمعا ۶۶۰۰ کیلو ؛ که اگه قیمت پایه جیره رو ٣۰۰۰ تومان در نظر بگیریم ، مبلغ ١٩ میلیون و ٨۰۰ هزار تومان از دست داده ایم.

طول عمر مرغ:

مرغ ها چیزی حدود ۵ الی ۱۱ سال عمر میکنند


اشتراک گذاری :

برچسب ها


مطالب مرتبط


برندهای تجاری شرکت زرین سنبل آذربایجان